Facebook Twitter youtube instagram bizi takip edin! follow us! Folge uns!

İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynakları politikasındaki hedefleri Türk ve Yabancı sanayisindeki kapasitemizi arttırarak çalışana değer veren, bölgesinde lider, çevreye iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standart ve çalışanların yaratıcılığından güç alan gelişime açık şirket olma yolunda insan kaynakları verimli şekilde kullanmaktadır.

Şirketimizde çalışmalarımızın etkin ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayacak insan kaynakları planlaması, seçilmesi, işe alınması, görev yerlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik plan içinde yürütülmektedir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri:

  • işgörenin fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmayı amaçlamak.

  • Çalışanların beklentilerini iyi tanımayı hedeflemek.

  • Dil, ırk, cinsiyet, düşünce, inanç ve din ayrılığı gözetmeksizin, işe alımdan işten uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum içinde olmayı amaçlamak.

  • İşletmemizde çalışanın her türlü kuşkudan uzak, güven içinde bir çalışma ortamında çalışmasını, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenle bakabilmesini sağlamak.

  • Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve eğitim alınmasını sağlamak.

  • Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek.